Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Nowe zalecenia Towarzystwa na stronie 24 maja 2012

Od dzisiaj ze strony można pobrać nowe zalecenie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciecej. Zalecenie dotyczy stanowiska Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczącego leków stymulujących erytropoezę.

 

Zalecenie w formacie PDF można pobrać tutaj.

Konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011 24 maja 2012

Na ostatnim zjeździe Towarzystwa roztrzygnięto konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011. Wyróżniono pięć prac z czego trzy zostały nagrodzone. Przyznano również wyróżnienie w kategorii młodych naukowców.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyróżnionych prac znajdują się na stronie konkursu

Zaległe składki członkowskie 24 maja 2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków o pilne uregulowanie zaległych członkowskich.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Towarzystwa. Numer konta dostępny jest tutaj.

Zbliża się kolejne Sympozjum PTND 23 maja 2012

Nadchodzące Sympozjum PTND odbędzie się w LUBLINIE, w maju 2013 roku. Tematyka: kamica dróg moczowych, zaburzenia mikcji, nadciśnienie tętnicze i varia. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. Małgozrata Zajączkowska.

Wybrano nowy zarząd 23 maja 2012

W dniu 18 maja 2012 na Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięćej wybrano p. prof. Aleksandrę Żurowską z Uniwersystetu Medycznego w Gdańsku.

Koniec kadencji zarządu 23 maja 2012

Zakonczyła się kadencja Prezesa prof. Ryszarda Grendy i poprzedniego Zarządu. W czasie 3-letniej kadencji udało się osiągnąć wiele na rzecz nefrologii dziecięcej w Polsce. Za te 3 lata Prezesowi i Zarządowi serdeczne dziękujemy.

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu