Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Wybrano nowy zarząd 23 maja 2012

W dniu 18 maja 2012 na Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięćej wybrano p. prof. Aleksandrę Żurowską z Uniwersystetu Medycznego w Gdańsku.

Koniec kadencji zarządu 23 maja 2012

Zakonczyła się kadencja Prezesa prof. Ryszarda Grendy i poprzedniego Zarządu. W czasie 3-letniej kadencji udało się osiągnąć wiele na rzecz nefrologii dziecięcej w Polsce. Za te 3 lata Prezesowi i Zarządowi serdeczne dziękujemy.

Konkurs na najlepsze prace 2008-2011 08 lutego 2012

Koleżanki i Koledzy,

 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w czasie Zjazdu naszego Towarzystwa we Wrocławiu Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej przyzna nagrody i wyróżnienia dla prac naukowych opublikowanych w latach 2008-2011.

 

Ocenie poddane zostaną tylko zgłoszone przez autorów prace w formie artykułów oryginalnych.

Szczegółowy regulamin zgłaszania prac oraz terminy i adresy zostaną opublikowane 13 lutego.

 

Zapraszamy do zgłaszania prac.

 

Ryszard Grenda
prezes

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu