Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Przychodzi Wena do Lekarza - XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika 22 listopada 2022 21:17

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej,

Zapraszamy Państwa do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika 'Przychodzi Wena do Lekarza'.

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi Wena do Lekarza” został ogłoszony z inicjatywy Profesora Andrzeja Szczeklika we wrześniu 2011 roku. Po śmierci Profesora, która nastąpiła przed ogłoszeniem wyników pierwszej edycji, konkursowi nadano Jego imię. Organizatorem Konkursu, a także Gali wręczenia nagród laureatom, jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna, a od VI edycji także Naczelna Izba Lekarska.

Ideą Konkursu jest zwrócenie uwagi, poprzez twórczość literacką, na szczególną wrażliwość, jaka musi cechować dobrego lekarza, by potrafił właściwie odczytywać potrzeby chorego.

Termin przesyłania prac konkursowych: 15 lutego 2023r.

W załączeniu: zaproszenie do udziału w Konkursie oraz relacja z tegorocznej Gali Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz jego regulamin są dostępne na stronie internetowej: www.mp.pl/wena

Zachęcamy do aktywnego udziału w Konkursie!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

SW
wena_edycja_2023.pdf
wena_relacja_2022.pdf
Szkolenia z dializoterapii dziecięcej 04 listopada 2022 08:44

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w 2 szkoleniach z tematyki dializoterapii dziecięcej:

 

Advances in Paediatric Dialysis - 2-3 lutego 2023 - kurs online organizowany przez Great Ormond Street Hospital w Londynie.
Rejestracja: https://courses.gosh.org/event/APD2023#init

 

First International Conference Of Critical Care Nephrology In Children - 27-29 lipca 2023 - konferencja odbywa się w formie stacjonarnej w Londynie (broszura w załączeniu)

 

Z poważaniem,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

SW
Critical Care Nephrology in Children ccnc-brochure-2023-final_221104_081619.pdf
Informacje od Konsultanta Krajowego 18 września 2022 11:58

Zmodyfikowany program specjalizacji z nefrologii dziecięcej, przygotowany przez Zespół Ekspertów w składzie :

  1. prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska - Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej, Przewodnicząca Zespołu
  2. prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska - przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  3. prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  5. prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
  6. prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – przedstawiciel CMKP
  7. prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk – przedstawiciel NRL
  8. lek. Agnieszka Cyran - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) rezydent w trakcie specjalizacji (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

został już zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i zostanie zawieszony na stronie CMKP najpóźniej w ostatnim dniu listopada.

Do tego czasu, jednostki, którym wygasła akredytacja nie mają obowiązku wnioskowania o jej przedłużenie (zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r.).

Nowe wnioski należy składać dopiero po ukazaniu się znowelizowanych programów specjalizacyjnych; muszą one uwzględniać nowe zapisy zawarte w programach.

 

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z nefrologii dziecięcej - sesja jesienna:

- egzamin tylko w formie ustnej w dniu 24 października 2022r.

- miejsce: Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław; początek o godz. 9.00

- liczba zdających : 6

 

Inne informacje

  1. W dniu 03.08. 2022 r. wysłałam pismo z prośbą o wyjaśnienie i pilną interwencją w sprawie braku dostępności leku Alfadiol. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałam odpowiedzi.
  2. W dniu 15.09.2022r. wysłałam pismo do Prezesa NFZ w sprawie pilnego uzupełnienia zapisu, odnoszącego się do personelu, w załączniku dotyczącym warunków kontraktowania świadczenia: dializa otrzewnowa i hemodializa. Poprosiłam o pilne wpisanie specjalisty w dziedzinie nefrologii dziecięcej, którego brakuje w zapisie, gdyż już są lekarze, którzy specjalizację z nefrologii dziecięcej odbywali w trybie modułowym.

 

Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie 22-24 września 2022 09 września 2022 08:30

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji HyperChildNet Meeting w Krakowie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej do udziału w konferencji on-line w dniach 22-24 września 2022.

Międzynarodowa konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie jest bezprecedensowym wydarzeniem naukowym poświęconym prewencji nadciśnienia tętniczego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia związanego z otyłością. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania wykładów oraz interaktywnej dyskusji z najwybitniejszymi ekspertami oraz wymiany doświadczeń z klinicystami z kraju i zagranicy.

W załączeniu przesyłamy program konferencji.

Rejestracja uczestników on-line jest prowadzona za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/RjSUdfwyftMXcCAh7

Zachęcamy do udziału w konferencji. Udział on-line w konferencji jest darmowy.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

SW
hyperchildnet-meeting-in-krakow-program.pdf
Transition and management of Ukrainian war refugee children on kidney replacement therapy 07 września 2022 08:30

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
 
W Pediatric Nephrology właśnie ukazał się raport podsumowujący działania PTNFD, wszystkich ośrodków nefrologii dziecięcej i całego naszego środowiska w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy leczonym nerkozastępczo.
 
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
SW
transition-and-management-of-ukrainian-war-refugee-children-on-kidney-replacement-therapy.pdf
XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości” 18 sierpnia 2022 20:54

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego przypominamy o XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

UDZIAŁ STUDENTÓW I LEKARZY STAŻYSTÓW W KONFERENCJI JEST DARMOWY - W TRAKCIE REJESTRACJI NALEŻY WPISAĆ NUMER INDEKSU (I UCZELNIĘ MEDYCZNĄ) LUB NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji!

Link do strony Konferencji: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości” 05 lipca 2022 13:52

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

W trakcie konferencji zespół ekspertów przedstawi Państwu aktualności oraz zalecenia pediatryczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i European Society of Hypertension. Przygotowaliśmy dla Państwa interaktywny system analizowania i rozwiązywania problemów klinicznych związanych z dzieckiem, u którego rozpoznano nadciśnienie tętnicze w ramach sesji „Forum przypadków klinicznych” oraz nowy punkt naszej Konferencji, tzn. sesję Klubu Młodego Hipertensjologa kierowaną nie tylko do szkolących się młodych specjalistów.

Zaproszeni wykładowcy, a także wybitni eksperci w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, zapewnią Państwu ciekawe i praktyczne rozwiązania trudnych problemów klinicznych, a Państwa obecność i zaangażowanie umożliwi wspólne spotkanie oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konferencji!

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

LINK DO STRONY KONFERENCJI: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Lublanie 26 czerwca 2022 11:25

    

W dniach 22-25 czerwca 2022 w Lublanie, Słowenia, odbywała się 54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej z licznym, aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Pani Profesor Aleksandra Żurowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) wygłosiła wykład pt. 'Pauci-immune AAV maintenance treatment - MMF', Pani Profesor Dorota Drożdż (Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) prowadziła sesję CKD/MBD.

Wykład pt. 'CKD-MBD after kidney transplantation' wygłosiła Pani Doktor Agnieszka Prytuła pracująca na codzień na Uniwersytecie w Gandawie.

Ponadto nasi przedstawiciele przedstawiali wyniki swoich badań.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z Konferencji

SW
img-20220625-wa0011.jpg
img-20220625-wa0006-1.jpg
img-20220625-wa0024-1.jpg
img-20220625-wa0009-1.jpg
img-20220625-wa0007-1.jpg
img-20220625-wa0017.jpg

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu