Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Konsultant Krajowy

konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej:

 

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213

50-556  Wrocław
tel. (71) 736-44-00/01

fax (71) 736-44-09
e-mail: danuta.zwolinska@umed.wroc.pl

 

 

 

Informacja w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego

 

Skan pisma od Ministerstwa Zdrowia  w sprawie specjalizacji i uznania dorobku