Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Konsultant Krajowy

konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej:

 

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213

50-556  Wrocław
tel. (71) 736-44-00/01

fax (71) 736-44-09
e-mail: danuta.zwolinska@umed.wroc.pl

 

 

 

Informacja w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego

 

Skan pisma od Ministerstwa Zdrowia  w sprawie specjalizacji i uznania dorobku

Informacje od Konsultanta Krajowego 18 września 2022 12:11

Zmodyfikowany program specjalizacji z nefrologii dziecięcej, przygotowany przez Zespół Ekspertów w składzie :

  1. prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska - Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej, Przewodnicząca Zespołu
  2. prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska - przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  3. prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora – przedstawiciel Konsultanta Krajowego
  5. prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
  6. prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – przedstawiciel CMKP
  7. prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk – przedstawiciel NRL
  8. lek. Agnieszka Cyran - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) rezydent w trakcie specjalizacji (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

został już zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i zostanie zawieszony na stronie CMKP najpóźniej w ostatnim dniu listopada.

Do tego czasu, jednostki, którym wygasła akredytacja nie mają obowiązku wnioskowania o jej przedłużenie (zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r.).

Nowe wnioski należy składać dopiero po ukazaniu się znowelizowanych programów specjalizacyjnych; muszą one uwzględniać nowe zapisy zawarte w programach.

 

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z nefrologii dziecięcej - sesja jesienna:

- egzamin tylko w formie ustnej w dniu 24 października 2022r.

- miejsce: Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław; początek o godz. 9.00

- liczba zdających : 6

 

Inne informacje

  1. W dniu 03.08. 2022 r. wysłałam pismo z prośbą o wyjaśnienie i pilną interwencją w sprawie braku dostępności leku Alfadiol. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałam odpowiedzi.
  2. W dniu 15.09.2022r. wysłałam pismo do Prezesa NFZ w sprawie pilnego uzupełnienia zapisu, odnoszącego się do personelu, w załączniku dotyczącym warunków kontraktowania świadczenia: dializa otrzewnowa i hemodializa. Poprosiłam o pilne wpisanie specjalisty w dziedzinie nefrologii dziecięcej, którego brakuje w zapisie, gdyż już są lekarze, którzy specjalizację z nefrologii dziecięcej odbywali w trybie modułowym.

 

Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej