Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Oddział Pediatrii i Nefrologii posiada statut klinicznego w strukturze Katedry i Kliniki Pediatrii ,Hermatologii i Onkologii CM UMK.

 

Kierownikiem kliniki jest prof. dr hab.n med. Mariusz Wysocki

 

Struktura jednostki

 • Oddział Pediatrii i Nefrologii
 • Stacja Dializ
 • Poradnia Nefrologiczna dla dzieci

Zakres działalności

 • diagnostyka i leczenie
  • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
  • pierwotnych i wtórnych śródmiąższowych zapaleń nerek
  • wad układu moczowego
  • ostrych i przewlekłych zapaleń układu moczowego
  • zaburzeń mikcji
  • kamicy moczowej
  • ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
  • róznych postaci nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
  • ostrych zatruć u dzieci i młodzieży
 • wstępna diagnostyka czyności cewek nerkowych

Dializoterapia i inne techniki oczyszczania krwi

 • dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych
 • hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
 • ciągłe techniki hemodializy/hemodiafiltracji
 • hemoperyfuzja
 • plazmafereza

Główne techniki badań naukowych

 • nefrourologia
 • wtórne nefropatie w chorobach układowych i genetycznie uwarunkowanych
 • pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek
 • powikłania nerkowe w chorobach onkohematologicznych

Dane kontaktowe

 

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof. dr hab.n med. Mariusz Wysocki    
Sekretariat   (056) 61-00-552  
Oddział Pediatrii i Nefrologii
Ordynator dr n med.Roman Stankiewicz (056) 61-00-789