Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Konkurs dla wyróżniających się naukowców w latach 2021-2023 20 grudnia 2023 16:17

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ OGŁASZA KONKURS DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ NAUKOWCÓW CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA, W DZIEDZINIE NEFROLOGII DZIECIĘCEJ W LATACH 2021-2023.

 

 

Przewidujemy przyznanie 2 nagród za dorobek naukowy w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa > 40 r ż.

1. Nagroda PTNFD: Wybitny Naukowiec w latach 2021-2023

2. Nagroda PTNFD: Aktywny Naukowiec w latach 2021-2023

Kategoria wiekowa ≤ 40 r ż.

1. Nagroda PTNFD : Wybitny Młody Naukowiec w latach 2021-2023

2. Nagroda PTNFD: Aktywny Młody Naukowiec w latach 2021-2023

 

PRZEBIEG KONKURSU DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ NAUKOWCÓW W LATACH 2021-2023

1. Zgłoszenia należy przesyłać do 31marca 2024 na adres mszczepanska@sum.edu.pl (prof. dr hab. Maria Szczepańska) z uwzględnieniem rodzaju nagrody i kategorii wiekowej

2. Rodzaje nagród

• WYBITNY NAUKOWIEC: Do konkursu należy zgłosić listę prac z lat 2021-2023 z punktacją IF. Nagrodę otrzyma osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenianych latach

• AKTYWNY NAUKOWIEC: Do konkursu należy zgłosić listę prac z lat 2021-2023 z punktacją MNiSW. Nagrodę otrzyma osoba, która jest autorem (współautorem) największej liczby prac opublikowanych w latach 2021-2023. W przypadku takiej samej liczby prac zgłoszonych przez kilka osób o przyznaniu nagrody zadecyduje liczba uzyskanych punktów MNiSW.

3. Zarząd wyłoni zwycięzców w obydwu kategoriach wiekowych według powyższych kryteriów analizy bibliometrycznej, ogłosi wyniki oraz wręczy nagrody w trakcie X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Gdańsku

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

WARSZTATY DLA MŁODYCH NEFROLOGÓW   26 listopada 2023 20:05

W dniach 25-26.11.2023 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty dla młodych nefrologów Diagnostyka w Nefrologii Dziecięcej.
 
W warsztatach uczestniczyli młodzi lekarze z całej Polski. Warsztaty rozpoczęły się w sobotę rano wykładami o diagnostyce nadciśnienia tętniczego Pani Profesor Dorota Drożdż (opiekun Forum Młodych Nefrologów w Zarządzie PTNFD) oraz o diagnostyce i postępowaniu w atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym Pani Doktor Beata Leszczyńska - kierownik Stacji Dializ w Klinice Nefrologii i Pediatrii DSK UCK WUM.
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 5-osobowe grupy warsztatowe i w ciągu 2 dni przeszli praktyczne szkolenie z postępowania w diagnostyce nefrologicznej:
1. Postępowanie w AKI – dr Beata Leszczyńska, piel. Anna Tomczak
2. Diagnostyka w nadciśnieniu tętniczym – dr hab. Piotr Skrzypczyk
3. Biopsja nerki pod kontrolą USG – dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak
4. Badanie urodynamiczne – dr Michał Maternik
5. Diagnostyka radiologiczna w nefrologii dziecięcej – dr Dominik Nguyen
Drugiego dnia warsztaty rozpoczęły się wykładem o diagnostyce prenatalnej wad układu moczowego Pani Doktor Marty Florei - specjalisty położnictwa i ginekologii oraz ginekologa dzieci i młodzieży. Następnie młodzi nefrolodzy kontynuowali zajęcia w grupach szkoleniowych.
 
Z całego serca dziękujemy Pani dr Marii Daniel za pomysł zorganizowania Warsztatów, perfekcyjne przygotowanie, stworzenie wspaniałej atmosfery, energię i poświęcenie dla młodych nefrologów.
 
Bardzo dziękujemy wykładowcom za wspaniałe wykłady i prowadzącym zajęcia za profesjonalnie przygotowane warsztaty.
 
Dziękujemy Panu profesorowi Marcinowi Tkaczykowi - prezesowi PTNFD za nieustające wsparcie i pomoc w pozyskaniu sponsorów.
 
Dziękujemy Pani Profesor Małgorzacie Pańczyk-Tomaszewskiej - Kierownikowi Kliniki Nefrologii i Pediatrii DSK UCK WUM za pełnienie roli Gospodarza i możliwość organizacji warsztatów.
 
Dziękujemy sponsorom: Astra Zeneca, Coloplast i Oxford Pol, bez nich te warsztaty by się nie odbyły.
 
A na koniec dziękujemy Wam Kochani Uczestnicy, za frekwencję (100% zapisanych!), zainteresowanie i zaangażowanie, a także wspaniałą atmosferę!
 
Do zobaczenia (nie może być inaczej!) za rok!!!
Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak wybrana do zarządu ESPN 21 listopada 2023 08:21

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak, reprezentująca Katedrę i Klinikę Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, została wybrana przez Członków European Society for Paediatric Nephrology do Zarządu Głównego ESPN. 

Przez ostatnie 3 lata naszym przedstawicielem w Zarządzie ESPN był Pani Profesor Dorota Drożdż. 

 

Składamy wielkie gratulacje dla Małgosi Mizerskiej-Wasiak i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dziękujemy wszystkim którzy oddali swój głos na naszą Kandydatkę oraz gorąco zachęcamy do zapisywania się do Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

Aktualny skład Zarządu Głównego ESPN: https://www.espn-online.org/espn-council/

medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa 21 listopada 2023 08:29

Szanowni Państwo,

Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

Członkowie PTNFD,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w czasie Zjazdu w Gdańsku w 2024r. mogą zostać przyznane

 

srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

 

w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

 

Wnioski należy przesyłać do 31 marca 2024 na adres mszczepanska@sum.edu.pl lub szczep57@poczta.onet.pl (prof. Maria Szczepańska).

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

W załączeniu wytyczne do uzasadnienia wniosku.

SW
Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej 21 listopada 2023 08:41

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Miło mi poinformować, że w dniu 16.10.2023 r., w Klinice Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu odbył się PES w dziedzinie nefrologii dziecięcej, do którego przystąpiło 6 lekarzy. Wszystkie osoby były bardzo dobre przygotowane i uzyskały pozytywną ocenę.
 
Serdecznie gratulujemy  i witamy w gronie nefrologów dziecięcych życząc dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!!!
Danuta Zwolińska
Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej
55 spotkanie ESPN 21 listopada 2023 10:15

W dniach 28 września - 1 października w Wilnie odbyło się kolejne, już 55 spotkanie Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Konferencja była ogromnym sukcesem polskiego środowiska nefrologicznego i pokazała naszą mocną pozycję w Europie

 

Do Zarządu Głównego ESPN została wybrana Pani dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak. Równocześnie swoją 3-letnią pracę w Zarządzie zakończyła Pani Profesor Dorota Drożdż

 

Nasze pozostałe aktywności na Konferencji to m.in.:

1. Wykłady:

- Prof. Dorota Drożdż 'Which phosphate binders and for whom' - warsztaty przedkonferencyjne CKD-MBD MANAGEMENT

- Prof. Ryszard Grenda 'Fever' - warsztaty przedkonferencyjne TRANSPLANTATION'

- Prof. Ryszard Grenda 'Re-transplantation in teenagers' - sesja MINI-SYMPOSIUM 3 - TRANSPLANTATION

- Prof. Mieczysław Litwin 'Con' - sesja CONTROVERSIES 1 - BP MANAGEMENT: HOW LOW SHOULD I GO? KEEP BP BELOW THE 50TH CENTILE

- Prof. Mieczysław Litwin 'Finerenone for the treatment of children with chronic kidney disease and proteinuria' - sesja INNOVATIONS AND INDUSTRY SYMPOSIUM AND BEST PITCHES

- Dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 'Complement in IgA nephropathy' - sesja COMPLEMENT MEDIATED DISORDERS

- Prof. Marcin Zaniew 'When to suspect HNF1B nephropathy: a diagnostic algorithm' - sesja MINI-SYMPOSIUM 4 - CAKUT AND NEPHRO-UROLOGY

 

2. Przewodniczenie sesji - prof. A. Żurowska, prof. R. Grenda, prof. D. Drożdż, prof. M. Tkaczyk, dr hab. med. D. Borzych-Dużałka

 

3. Przewodniczenie sesji plakatowej - prof. D. Drożdż, prof. R. Grenda, prof. M. Szczepańska, prof. P. Sikora, prof. B. Lipska, dr hab. med. Ł. Obrycki, dr med. Michał Maternik

 

4. Autorzy i współautorzy najlepszych streszczeń

- prof. M. Litwin 'Phase 3 trial of tolvaptan in pediatric autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD): two years of data from an open-label extension'

- dr hab. med. D. Borzych-Duzalka (pierwszy autor i autor prezentujący), prof. D. Drożdż 'Left ventricular hypertrophy in pediatric maintenance hemodialysis patients - findings from the International Pediatric Hemodialysis Network (IPHN)'

 

5. Prezentacje ustne

- dr med. Michal Maternik 'Kidney diseases in Ukrainian child refugees; data from 13 Polish tertiary paediatric nephrology centres' polska praca międzyośrodkowa podumowująca wysiłek polskiego środowiska na rzacz dzieci ukraińskich

- prof. Ryszard Grenda 'Evaluation of cumulative effect of standard triple immunosuppression on the prevention of de novo Donor Specific Antibodies (dnDSA) production in children after kidney transplantation - a retrospective and prospective study'

- dr med. Marcin Kołbuc 'Development of a HNF1B prediction model in children with congenital anomalies of the kidneys and urinary tract - an international, multicenter study'

- dr hab. med. Łukasz Obrycki 'Kidney volume normative values in children aged 0-18 years - preliminary results of multicenter study'

- dr med. Magdalena Drożyńska-Duklas 'Immunoglobulin levels in children treated with immunosuppressive agents for steroid dependent or frequent relapsing nephrotic syndrome'

- dr hab. med. Dagmara Borzych-Dużałka 'Acute untoward effects of maintenance hemodialysis in children. Findings from the International Pediatric Hemodialysis Network (IPHN)'

- dr Maria Daniel 'Lactobacillus rhamnosus PL1 and Lactobacillus plantarum PM1 versus placebo as a prophylaxsis for recurrence tract infections in children: a randomised controlled trial'

 

6. Współautorzy prezentacji ustnych: dr med. I. Zagożdżon, prof. R. Grenda, prof. M. Szczepańska

 

7. Prezentacje plakatowe: dr med. I. Zagożdżon, dr K. Gąsowska, dr M. Daniel, prof. M. Tkaczyk, dr M. Błasiak, dr med. M. Stańczyk, dr J. Milart, dr M. Błasiak, dr med. M. Kołbuc, dr med. M. Pawlak-Bratkowska

 

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do udziału w przyszłorocznym spotkaniu w Walencji

 

Strona internetowa spotkania w Wilnie: https://espn2023.org/ 

Postępy w nefrologii i transplantologii dziecięcej – Benefis Profesorów Ryszarda Grendy i Sylwestra Prokurata 21 listopada 2023 10:41

W dniu 22 września odbyła się konferencja - benefis Profesorów Ryszarda Grendy i Sylwestra Prokurata.

 

W trakcie konferencji wygłoszono 10 wykładów plenarnych i 4 doniesienia oryginalne. Wykładowcami byli przedstawiciele polskiego środowska nefrologii dziecięcej oraz wybitni naukowcy z zagranicy, którzy uświetnili konferencję swoim udziałem: prof. Rukshana Shroff, prof. Tomas Seeman, prof. Burkhard Tönshoff i prof. Janusz Feber.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i cała społeczność nefrologiczna składa ogromne podziękowania Panom Profesorom za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa! Dziękujemy za niezliczone wysiłki podejmowane dla dzieci z chorobami nerek, rozwój polskiej nefrologii i transplantologii dziecięcej!

Życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że pozostaniecie Panowie aktywni w naszym Towarzystwie jeszcze przez wiele lat!

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Aktualizacja zaleceń 21 listopada 2023 15:23

Na stronie internetowej PTNFD umieszczono zaktualizowaną wersję zaleceń postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym.

 

Ponadto umieszczono Stanowisko Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego - Postępowanie z chorym z podejrzeniem mikroangiopatii zakrzepowej.

Zalecenia dostępne są w zakładce ZALECENIA oraz pod linkami poniżej:

* zalecenia - zespół nerczycowy

* zalecenia - mikroangiopatia zakrzepowa

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej 07 września 2023 08:05

Szanowne Koleżanki i Koledzy,Uprzejmie informuję, ze z dniem 21 lipca 2023 roku zostałam powołana do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii dziecięcej na kolejną kadencję. Mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę, nie tylko z konsultantami wojewódzkimi, ale również z całą społecznością nefrologii pediatrycznej.

 

1. Z przyjemnością pragnę poinformować, że z dniem 01.09.2023 roku będzie obowiązywał nowy program lekowy dotyczący aHUS. Praktycznie, lek w szpitalnych, akredytowanych aptekach znajdzie się po dopiero po przetargu, co trochę potrwa, ale wspólnie z kierownikami jednostek, prowadzących  program leczenia aHUS będziemy się starali, by ravulizumab trafił do naszych pacjentów jak najszybciej. Informacja o refundacji Ultomirisu jest publicznie dostępna.

Poniżej link do Obwieszczenie Ministra Zdrowia z wykazem leków refundowanych od 1 września 2023 dostępny na stronie internetowej MZ.

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

 

2. W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące akredytacji uprzejmie przypominam, że w związku z nowym programem specjalizacyjnym istnieje obowiązek uzyskania nowej akredytacji przez jednostki, które będą prowadzić szkolenie specjalizacyjne oraz staże kierunkowe.

Uwaga! Akredytację należy uzyskać w ciągu 12 miesięcy od ukazania się programów specjalizacyjnych na stronie CMKP !  Bardziej szczegółowe dane zawarte są w skanach przeźroczy, które prezentowałam podczas majowej Konferencji PTNefD we Wrocławiu.3. Egzamin specjalizacyjny, który zostanie przeprowadzony tylko w formie ustnej, odbędzie się w Klinice Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu w dniu 16.10.2023r. (poniedziałek). Do egzaminu ma przystąpić 7 osób. 

 

Z pozdrowieniami,

 

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

SW
Akredytacja nefrologia dziecięca akredytacja.doc
Program lekowy aHUS b.95.-od-09-2023.docx
Postępy w nefrologii i transplantologii dziecięcej – Benefis Profesora Ryszarda Grendy 17 lipca 2023 00:41

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w konferencji „Postępy w nefrologii i transplantologii dziecięcej – Benefis Profesora Ryszarda Grendy”, która odbędzie się 22 września 2023 w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowanych zostanie 10 wykładów plenarnych i 4 doniesienia oryginalne. Spikerami na konferencji będą wybitni nefrolodzy, transplantolodzy i chirurdzy współpracujący z naszą Kliniką od wielu lat. Tematy wykładów i doniesień to podsumowanie najważniejszych wydarzeń w nefrologii i transplantologii dziecięcej które miały miejsce w ostatnich dekadach. Ze względu na udział gości zagranicznych, konferencja będzie prowadzona w formule dwujęzycznej – polsko-angielskiej. Dla zainteresowanych uczestników, którzy nie będą mogli być osobiście na konferencji planowane jest prowadzenie transmisji on-line.

 

Wstęp na konferencję jest wolny – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy jednak o wcześniejsze rezerwacje na stronie internetowej wydarzenia: www.postepywnefrologii.medius.com.pl.

Do zobaczenia w Warszawie!


Komitet Organizacyjny Konferencji:

Mieczysław Litwin

Wioletta Jarmużek

Łukasz Obrycki

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu