Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Konkurs na najlepsze prace 2008-2011 08 lutego 2012

Koleżanki i Koledzy,

 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w czasie Zjazdu naszego Towarzystwa we Wrocławiu Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej przyzna nagrody i wyróżnienia dla prac naukowych opublikowanych w latach 2008-2011.

 

Ocenie poddane zostaną tylko zgłoszone przez autorów prace w formie artykułów oryginalnych.

Szczegółowy regulamin zgłaszania prac oraz terminy i adresy zostaną opublikowane 13 lutego.

 

Zapraszamy do zgłaszania prac.

 

Ryszard Grenda
prezes

Konferencja ESPN 2012 12 lipca 2011

W dniach 6-8 września 2012 roku odbędzie się w Krakowie 45 Konferencja ESPN. Na czele komitetu naukowego stoi prof. Francesco Emma, kierownik U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S.Onofrio 4, 00165 Roma (e-mail: francesco.emma@opbg.net), na czele lokalnego komitetu organizacyjnego – prof. Jacek A. Pietrzyk, Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 (e-mail: jacek.a.pietrzyk@gmail.com), głównym organizatorem (PCO- professional congress organizer) jest firma FlapTour z Ankary (www.flaptour.com.tr).

Standardy postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy 03 lipca 2011

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Sekcja Urologiczna Towarzystwa Chirurgów Dziecięcy biorą udział w pracach Grupy Ekspertów Ministerstwa Zdrowia ds opracowania Standardu postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy. Grupie przewodniczy prof. Małgorzata Baka-Ostrowska, a w jej pracach uczestniczą dr Michał Maternik i dr hab. Marcin Tkaczyk.

Standardy zostaną opublikowane w 2012 roku.

Galeria 24 lipca 2008

Na stronę zostały dodane zdjęcia z “IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29 – 31 maj 2008 r.”Są one pogrupowane wg. dni konferencji.

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu