Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

News from the Italian Society of Pediatric Nephrology 24 marca 2020

The Covid-19 emergency in Italy has exploded and created a difficult and challenging situation for the country and particularly for the sanitary service as a global.
We are experiencing an outbreak of infection of incredible proportion and all the professional involved in the care of all types of patients have been recruited to assist the new cases coming day by day to our observation, particularly among adults and older people.
The fear was very high for immune-depressed patients and particularly for the fragile population of children carriers of a transplant, taking multiple immunodepressive drugs and for other generally critical like those on dialysis or with several comorbidities: strict measures for home isolation, reduced access to the hospital and tele-monitoring were immediately adopted after case “one” in Italy was identified.
The Italian Society of Pediatric Nephrology (SINePe) is daily monitoring the situation acquiring data form all the Regions, all centers of Pediatric Nephrology and of Pediatrics involved in the care of these children: until today March 13th, 2020 no cases of Covid-19 infection were relevated.


We received many requests upon immunosuppressive therapy withdrawal: at the moment basing on the data obtained so far we have no evidences to recommend any modification of the ongoing therapy.
We strongly recommend however that strict measures of home isolation as well as reduction of hospital admittance of patient and visitors are taken.
Basing on the Italian experience we recommend moreover that sanitary professionals are efficiently protected and organized to work in team to avoid simultaneous coinfection of operators.
Some concerns finally were raised on the use of ACE-I: at the moment there are no strong evidences to recommend to interrupt the use of the drug in all patients however it might be cautious to withdraw ACE-I when used as a renoprotective or antiproteinuric, when feasible.
The Italian Society of Pediatric Nephrology continues to monitor the situation and will be happy to share any useful information.

 

Licia Peruzzi
President
Italian Society of Pediatric Nephrology on behalf of all the Italian pediatric nephrologists
Ana Teixeira Kjell Tullus Rezan Topaloglu

ERKNet Survey: COVID-19 in Children with Kidney Disease on Immunosuppressant Medication 24 marca 2020

Dear Colleagues,

 

We are all trying our best to manage the current Covid-19 pandemic and in particular give the best advice to our children and families who are on immunosuppressant medication. There is a general lack of knowledge regarding the risk of Covid-19 in children on immunosuppressant medication. In view of this, we would like to start gathering information on cases of Covid-19 in children on immunosuppressant medication from the global paediatric nephrology community.
We have set up this survey which can be accessed via the link below:

 

https://www.surveymonkey.de/r/ERKNET_COVID-19

 

The survey should not take longer than 10-15 minutes to complete with the patient information to hand. Inclusion criteria are any children (<18 years) who have been diagnosed with laboratory confirmed Covid-19 and have a known kidney disease on any form of immunosuppressant treatment.


We will be aiming to publish data as soon as we have a meaningful number of cases, in order to help provide some information which may help us in our clinical decision making and advice to patients. Please therefore provide data as soon as it is available at the peak of the patient`s Covid-19 illness, and we may then contact contributors at a later stage to collect further follow up data. All contributors to the survey will be acknowledged in any publications.

 

We are very grateful for your support with this project.

 

Your ERKNet team (Franz Schaefer & Tanja Wlodkowski) on behalf of Kjell Tullus and Matko Marlais, London and Marina Vivarelli, Rome, ERKNet WG for Immune Glomerulopathies Lars Pape, Hannover and Burkhard Tonshoff, Heidelberg,  ERKNet WG for Pediatric Transplantation

Odeszła dr n.med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska 14 lutego 2020

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 11.02.2020 roku odeszła nasza Koleżanka, wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Dr n.med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska
oddany lekarz małych i większych pacjentów, specjalista w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej, badacz problemów zespołu nerczycowego i kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci.

 

Zaproszenie na 4. Międzynarodową Konferencję Renal Pathology Society 22 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

 

W dniach 16-18 kwietnia 2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 4. Międzynarodowa Konferencja Renal Pathology Society, której nasza Klinika jest współgospodarzem.

 

Zakres tematów poruszanych w czasie konferencji jest bardzo bogaty (program zawarty jest w załączonej broszurze), dotyczy patofizjologii i diagnostyki chorób nerek. Mamy nadzieję zachęcić do uczestnictwa przede wszystkim osoby specjalizujące się w chorobach nerek: nefrologów i nefropatologów. Oprócz 32 wykładów i 3 sesji kliniczno-patologicznych konferencja obejmuje także sesję plakatową do której udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przedstawić ciekawy przypadek, bądź też swoje osiągnięcia badawcze.

 

Załączona broszura zawiera informacje dotyczące rejestracji, sesji plakatowej, etc. Link do strony RPS na której dostępne są wszystkie informacje o konferencji: https://renalpathsoc.wildapricot.org/event-3516830

 

Bardzo zależy nam na jak najliczniejszym udziale polskich nefrologów pediatrycznych. Będę niezwykle zobowiązana za rozpowszechnienie informacji o naszej konferencji w Państwa środowisku.

 

Będę wdzięczna za informacje o ewentualnym ciekawym przypadku, który mógłby być przedstawiony w czasie konferencji. Zachęcam także do udziału w sesji plakatowej.

Z najserdeczniejszymi życzeniami noworocznymi w imieniu własnym i pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego.

 

Agnieszka Perkowska-Ptasińska
dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Pracownia Histopatologii

 

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
email: agnieszka.perkowska-ptasinska@wum.edu.pl

Specjalna sesja plakatowa w czasie najbliższej konferencji w Warszawie w 2020 roku 21 grudnia 2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

W związku z Jubileuszem 25-lecia Towarzystwa Zarząd zdecydował o stworzeniu specjalnej sesji plakatowej w czasie najbliższej konferencji w Warszawie w 2020 roku. Sesja nosi tytuł “Jubileuszowa Sesja na 25 lecie Towarzystwa” i będą do niej zakwalifikowane prace dotyczące historii ośrodków, znanych postaci ważnych dla ośrodków i Towarzystwa. Stworzymy okazję na prezentacje Państwa dokonań i kluczowych wydarzeń. Serdecznie zapraszam do przesyłania streszczeń ale także prac oryginalnych dotyczących tej tematyki.

 

Przewodniczący Towarzystwa wystosował także specjalne pismo do kierujących ośrodkami, w którym prosił o przygotowanie informacji o kluczowych dokonaniach w celu prezentacji ich w czasie wykładu inaugurującego konferencję.

 

Marcin Tkaczyk

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu