Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011 24 maja 2012

Na ostatnim zjeździe Towarzystwa roztrzygnięto konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011. Wyróżniono pięć prac z czego trzy zostały nagrodzone. Przyznano również wyróżnienie w kategorii młodych naukowców.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyróżnionych prac znajdują się na stronie konkursu

Zaległe składki członkowskie 24 maja 2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków o pilne uregulowanie zaległych członkowskich.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Towarzystwa. Numer konta dostępny jest tutaj.

Zbliża się kolejne Sympozjum PTND 23 maja 2012

Nadchodzące Sympozjum PTND odbędzie się w LUBLINIE, w maju 2013 roku. Tematyka: kamica dróg moczowych, zaburzenia mikcji, nadciśnienie tętnicze i varia. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. Małgozrata Zajączkowska.

Wybrano nowy zarząd 23 maja 2012

W dniu 18 maja 2012 na Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięćej wybrano p. prof. Aleksandrę Żurowską z Uniwersystetu Medycznego w Gdańsku.

Koniec kadencji zarządu 23 maja 2012

Zakonczyła się kadencja Prezesa prof. Ryszarda Grendy i poprzedniego Zarządu. W czasie 3-letniej kadencji udało się osiągnąć wiele na rzecz nefrologii dziecięcej w Polsce. Za te 3 lata Prezesowi i Zarządowi serdeczne dziękujemy.