Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

PANI DR HAB. MAŁGORZATA MIZERSKA-WASIAK POLSKĄ KANDYDATKĄ DO ZARZĄDU ESPN

25 maja 2023 09:30
Szanowni Państwo,
 
W tym roku swoją misję w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej kończy Pani Profesor Dorota Drożdż. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Pani Profesor dla polskiego środowiska nefrologów dziecięcych.
Jest niezwykle ważne, żeby nasze środowisko miało swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym ESPN w kolejnych latach.
 
Polskim kandydatem do Zarządu ESPN będzie Pani dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak z Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Sylwetki i dokonań Pani Docent nie trzeba nikomu przedstawiać, jest uznanym w skali światowej autorytetem w zakresie badań nad nefropatią IgA i zapaleniem naczyń związanym z IgA.
Pani Docent koordynuje bardzo liczne badania międzyośrodkowe (w tym ogólnopolski rejestr PolGIgANkids), uczestniczy także w wielu prestiżowych badaniach międzynarodowych, jest członkiem grup roboczych ESPN (Glomerular diseases i Inherited renal disorders).
Jesteśmy przekonani, że obecność Pani Docent w Zarządzie Głównym ESPN przyniesie wiele korzyści naszemu środowisku i otworzy nowe możliwości także młodym polskim nefrologom.
 
Gorąco zachęcamy do głosowania na dr hab. n. med. Małgorzatę Mizerską-Wasiak.
Tych z Państwa, którzy nie są członkami ESPN, zapraszamy do zapisywania się do naszego europejskiego towarzystwa (i oddawania głosów).
Zwracamy się także z gorącą prośbą o promowanie kandydatury Pani Docent u Państwa zagranicznych przyjaciół i współpracowników.
Poinformujemy Państwa, kiedy pojawi się możliwość oddania głosu.