Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Składki 19 lutego 2015

Szanowni Koleżanki i Koledzy, W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

przypominam o konieczności opłacenia składek członkowskich. Istnieje możliwość opłaty przelewem na konto Towarzystwa. Zbliża się Walne Zebranie członków, gdzie będziemy wybierać nasze władze i decydować o kluczowych dla nas sprawach.

 

Sekretarz Zarządu

Nefropedia.pl 30 listopada 2014

W dziale “Badania wieloośrodkowe” pojawił się odnośnik i krótka informacja na temat strony internetowej nefropedia.pl. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które można znaleźć tutaj.

Kondolencje 22 września 2014

Do członków PTNFD

 

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Prof. Teresy Wyszyńskiej. Nekrolog z kondolencjami jest dostępny na stronie naszego Towarzystwa i pojawi się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej.

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Łodzi 22 września 2014

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zaprasza na VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej do Łodzi. Tematyka obejmuje:

 

1. Wady wrodzone układu moczowego i ich konsekwencje (m.in. genetyka, epidemiologia, interwencje prenatalne, diagnostyka, powikłania)

 

2. Psychospołeczny aspekt chorób nerek jako chorób przewlekłych (m.in. aspekty socjalne i psychologiczne chorób nerek, nefrologia wieku przejściowego, współpraca wielospecjalistyczna, zespół wypalenia zawodowego u nefrologów)

 

3. Postępy w nefrologii dziecięcej.

Kondolencje 21 czerwca 2014

W imieniu członków Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pani Profesor Małgorzacie Zajączkowskiej

z powodu śmierci Męża.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Konferencja w Białymstoku zakończona 02 czerwca 2014

Zakończyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Białymstoku. Kolejny zjazd odbędzie się już w przyszłym roku w dniach 24-26 maja w Łodzi. Serdecznie zapraszamy.

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu