Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Komunikat wyborczy PTNFD 2021 – Kandydaci 14 września 2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanymi zgłoszeniami na Przewodniczącego oraz do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Uprzejmie informujemy, że w trakcie Walnego Zebrania będzie możliwe zgłaszanie proponowanych kandydatów do wyżej wymienionych funkcji.

  1. Zgłoszenie kandydata  do Zarządu PTNefDz- Dr hab. K. Taranta-Janusz.pdf
  2. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr hab. Piotr Skrzypczyk.pdf
  3. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr I. Zagożdżon.pdf
  4. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. D. Drożdż.pdf
  5. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. M. Szczepańska.pdf
  6. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz-Dr W. Jarmużek.pdf
  7. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego PTNefDz -Prof.  M. Tkaczyk.pdf

Dorota Drożdż w imieniu Zarządu

Srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa 16 lipca 2021

Szanowni Państwo, Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 1.10.2021 r. mogą zostać przyznane  srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.08.2021 na adres mszczepanska@sum.edu.plszczep57@poczta.onet.pl  (prof. Maria Szczepańska).

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Wybory przewodniczącego, zarządu i komisji rewizyjnej 16 lipca 2021

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji wyborów (przesłanymi we wcześniejszej korespondencji) do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w roku 2021 Zarząd Towarzystwa przesyła karty zgłoszenia, które osoba zgłaszająca kandydata wypełnia w celu prezentacji kandydatury na stronie internetowej oraz w czasie Walnego Zebrania.

 

Osoba zgłaszająca kandydata na Przewodniczącego, Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej wypełnia kartę zgłoszenia, sygnuje własnym podpisem a kandydat/kandydatka podpisuje zgodę na kandydowanie oraz zgodę na umieszczenie informacji na stronie internetowej. Akceptowany jest podpis elektroniczny.

 

Zgłoszenie zeskanowane można przesłać Sekretarzowi Towarzystwa (Dorota Drożdż dadrozdz@cm-uj.krakow.pl). Możliwe jest dołączenie pliku ze zdjęciem. Termin zgłoszeń 31.08.2021.

 

Oryginał zgłoszenia powinien zostać dostarczony do Sekretarza Towarzystwa przed Walnym Zebraniem.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Praca na wolontariacie „pro publico bono” dla naszego Towarzystwa to zaszczyt i ważna działalność społeczna, na którą w obecnych trudnych i zabieganych czasach decydują się nieliczni.

 

Do pobrania:

Marcin Tkaczyk

Wydłużony termin przesyłania streszczeń prac oryginalnych 15 lipca 2021

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Organizacyjnego Zjazdu PTNefD, o możliwość wydłużenia terminu przesyłania streszczeń prac oryginalnych, przesyłamy informację, iż termin został wydłużony do 15.07.2021.

 

Zachęcamy do podzielenia się swoimi obserwacjami, osiągnięciami i wynikami badań. Wybrane prace będą prezentowane ustnie podczas specjalnej sesji zjazdowej. Pozostałe doniesienia zostaną udostępnione uczestnikom na platformie zjazdowej w formie plakatów.

 

Będziemy zobowiązani za możliwość zachęcenia i przekazania tej informacji członkom zespołu Pana Profesora.

 

Regulamin oraz szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie:

 

https://grupamedica.pl/wydarzenia/ix-zjazd-polskiego-towarzystwa-nefrologii-dzieciecej-30-09-02-10-2021-spotkanie-on-line/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Marcin Tkaczyk

Walne Zgromadzenie Członków PTNefD 2021 14 lipca 2021

W sekcji dla zalogowanych dotyczącej walnych zgromadzeń dostępne są pierwsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków PTNefD 2021. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami i załączonymi dokumentami.

Oświadczenia RODO 01 czerwca 2021

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie PTNefD,

 

W związku z przygotowaniem Walnego Zebrania w formie online, wymuszonej sytuacją epidemiologiczna, zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie do Sekretarza Towarzystwa na adres e’mail : dadrozdz@cm-uj.krakow.pl wypełnionego oświadczenia RODO i danych kontaktowych, aby umożliwić przesłanie informacji dotyczących wyborów.

 

Z poważaniem,
Dorota Drożdż

Zaproszenie na IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 12 maja 2021

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

 

już dziś chcemy serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do udziału w

 

IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Ze względu na trudną do przewidzenia zmienność i dynamikę sytuacji epidemiologicznej, postanowiliśmy zaprosić wszystkich Państwa w dniach 30.09-02.10.2021 do wirtualnego świata naukowo-szkoleniowego. 

 

Gospodarzem spotkania będzie Pan dr hab. Andrzej Brodkiewicz z Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

Tegoroczne spotkanie będzie tym bardziej szczególne, że towarzyszyć mu będzie Walne Zebranie Wyborcze oraz jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa.

 

Zapraszamy do śledzenia wszystkich informacji organizacyjnych na stronie internetowej naszego partnera logistycznego – firmy Grupa Medica.

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

Tradycyjnie już podczas Zjazdu odbędzie się Sesja Prac Oryginalnych – wszystkich Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoimi obserwacjami i wynikami badań – gorąco zachęcamy do udziału.

 

Członków FORUM MŁODYCH NEFROLOGÓW zapraszamy do udziału w warsztatach i przesyłania prezentacji pt. „Mój pacjent z AKI”. Zakwalifikowane prace wezmą udział w konkursie na najlepszą prezentację.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

 

Prof. dr hab. n med. Marcin Tkaczyk
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

 

Dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz

Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii
i Leczenia Ostrych Zatruć
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

oraz

 

firma Grupa Medica.
Biuro Organizacyjne Zjazdu

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa 05 marca 2021

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odbędzie się w dniu 1.10.2021 w czasie IX Zjazdu PTND w formie ONLINE.

 

Szczegóły zostaną opublikowane na stronie towarzystwa oraz zjazdowej w niedalekiej przyszłości.

 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków będzie p. prof. Ryszard Grenda z Warszawy.

 

 Wszyscy członkowie Towarzystwa, co wyrazili zgodę na komunikację drogą pocztową i mailową (RODO) otrzymają indywidualną informację. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili uprzejmie proszeni są o kontakt z Sekretarzem Towarzystwa – prof. Dorotą Drożdż.

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 30 stycznia 2021

Zarząd Polskiego Towarzystwa zawiadamia, że IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się w dniach 30.09.2021 do 2.10.2021 w formie online. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli to Zarząd rozważy uruchomienie procedur spotkania hybrydowego. Decyzja zapadnie do 31 maja 2021. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego Zjazdu są: prof. Dr hab. Marcin Tkaczyk i dr hab. med. Andrzej Brodkiewicz. Przewodniczącym Komitetu Ogranizacyjnego: dr hab. n.med. Andrzej Brodkiewicz.

 

 

Główny temat: OSTRE USZKODZENIE NEREK I ZATRUCIA
Goście zagraniczni: Enrico Vidal i Ruskshana Schroff  – znakomici naukowcy i specjaliści w nefrologii dziecięcej i leczeniu niewydolności nerek.

 

 

Dalsze szczegóły i program naukowy Zjazdu będą publikowane na specjalnej stronie wydarzenia przez Komitet Organizacyjny Spodziewamy się ich w połowie lutego 2021.

 

Decyzja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zostanie opublikowana w lutym 2021.

 

Przewodniczący Towarzystwa

Marcin Tkaczyk

Życzenia świąteczne 2020 24 grudnia 2020

Dzieląc się opłatkiem z Najbliższymi – Rodzinami, Przyjaciółmi,
Współpracownikami i Pacjentami w tej magicznej atmosferze Świąt Bożego
Narodzenia życzmy sobie zdrowia, radości i spełnienia marzeń. A z Nowym
Rokiem 2021 pełni nadziei oczekujmy covidowego trwałego „wypłaszczenia”,
który da nam wiarę w skuteczność podejmowanych działań i poczucie
bezpieczeństwa. Pozostańmy sobie bliscy, życzliwi, chętni do pomocy i
współpracy.

 

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu