Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

Pożegnanie dr n. med. Alicji Kobierskiej-Szczepańskiej 14 listopada 2020

Pożegnanie

 

W dniu 13 października 2020 r. zmarła w wieku 92 lat dr n. med. Alicja Kobierska-Szczepańska, twórca i nestor zabrzańskiej nefrologii dziecięcej.

 

Dr n. med. Alicja Kobierska-Szczepańska urodziła się 10.01.1928r na Kresach. W Tarnopolu, a następnie w Drohobyczu upłynęły Jej lata dziecięce, a także początkowe lata szkolne. W 1945 roku w ramach przesiedleń repatryjacyjnych zamieszkała w Legnicy, gdzie zdobyła tzw. małą maturę. Kolejne 15 lat – okres 1946-1961 – spędziła w Bytomiu.

 

W 1947 r. uzyskała świadectwo dojrzałości, a następnie studiowała w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, którą ukończyła w roku 1953. Równocześnie w czasie trzech ostatnich lat studiów pracowała w Zakładzie Mikrobiologii. Po studiach dr Alicja Kobierska-Szczepańska podjęła pracę, początkowo jako stypendystka Studium Doskonalenia Lekarzy, a od 1955 roku jako asystent w Klinice Pediatrii
w Zabrzu, gdzie pracowała do roku 1988 tzn. przejścia na emeryturę.


I stopień specjalizacji w zakresie pediatrii dr Szczepańska uzyskała w 1956 roku, II st. w 1959r., a w 1965 po obronie przewodu doktorskiego uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

 

Praca zawodowa dr Alicji Kobierskiej-Szczepańskiej obejmowała trzy nurty;

 • pracę lekarza pediatry, a od przełomu lat 60/70 organizatora
  i wieloletniego ordynatora pierwszego w regionie oddziału nefrologicznego dla dzieci. Równolegle zainicjowała i przez lata kierowała współpracą z Klinika Urologii w Zabrzu. W 1969 roku współtworzyła Przykliniczną Poradnię Nefrologiczną, gdzie pracowała do roku 2000. W roku 1986 czynnie pomagała w organizacji
  i tworzeniu jedynego w makroregionie oddziału dializoterapii dla dzieci.
 • pracę naukową; dr Alicja Kobierska-Szczepańska była autorem lub współautorem ok. 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brała również udział w licznych zjazdach krajowych i zagranicznych.
 • działalność dydaktyczną – W latach 1966-2000 dr Alicja Kobierska-Szczepańska jako adiunkt d/s szkolenia podyplomowego organizowała staże specjalizacyjne w Klinice Pediatrii w Zabrzu dla ponad 3000 lekarzy. Równocześnie była wieloletnim sekretarzem komisji egzaminacyjnej na II stopień specjalizacji w klinice, a także kierownikiem specjalizacji kilkudziesięciu osób.

Za swoją działalność zawodową dr Alicja Kobierska-Szczepańska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego (1983), Medalem 40-lecia (1985) oraz Nagrodą Dydaktyczną II st. Ministerstwa Edukacji.

 

Była osobą powszechnie lubianą i szanowaną, uśmiechniętą, życzliwą pracującą z empatią i poświęceniem dla pacjentów, którym tak wielu pomogła i wzorem dla wielu pokoleń śląskich pediatrów i nefrologów.

 

Prof. Maria Szczepańska

 

w imieniu PT. pracowników

 

Oddziału Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci, SPSK nr 1 w Zabrzu

Komunikat NFZ 28 września 2020

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

 

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ dotyczącym popularyzacji wiedzy o możliwościach finansowania leczenia pacjentów za granicą. Pismo zawiera wskazówki gdzie dostępne są informacje o finansowaniu leczenia oraz właściwym wypełnianiu wniosku.

 

Pismo do pobrania tutaj: Komunikat NFZ 24.09.2020

Nowe rekomendacje PTNefD 28 września 2020

Zarząd Towarzystwa Informuje, że we współpracy z wydawnictwem MEDICAL TRIBUNE ukazało się wznowienie Zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczących postępowania w wadach wrodzonych układu moczowego pt:

Informujemy, że zgodnie z umową zalecenia te będą dostępne bezpłatnie dla członków Towarzystwa w formie drukowanej lub dostępu internetowego.
Egzemplarze dla członków są już w posiadaniu Zarządu – będą dystrybuowane  na spotkaniach Towarzystwa a wspólnie z Redakcją Medical Tribune pracujemy nad dostępem ONLINE dla członków Towarzystwa.
Marcin Tkaczyk

Save the Date for the Virtual Meeting 28 września 2020

Szanowni Państwo,

 

Tegoroczny International Congress on Hypertension in Children and Adolescents (ICHCA2020), który po raz kolejny miał odbyć się w Warszawie, z powodu pandemii Covid19 został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. Komitet Naukowy ICHCA2020 przygotował cykl webinariów obejmujący całość problemów hipertensjologii dzieci i młodzieży. Podobnie do poprzednich edycji ICHCA, do przedstawienia wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z dziedziny hipertensjologii i specjalności pokrewnych. Pierwsze webinarium odbyło się w lipcu 2020 i dotyczyło zmian w mikrokrążeniu. Kolejne zaplanowano na 29 września tego roku, a tematem 3 wykładów będzie programowanie prenatalne nadciśnienia tętniczego, programowanie żywieniowe otyłości i zespołu metabolicznego oraz efekty hemodynamiczne leczenia bariatrycznego. Wykładowcami są dr Julie Ingelfinger, prof. Piotr Socha i dr Mark Mistnefes. Następne z webinariów poświęcone będzie zasadom oceny uszkodzenia narządowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym.

 

Webinaria ICHCA2020 odbywają się pod patronatem International Society of Hypertension i International Pediatric Hypertension Association. Bardzo proszę Państwa o przekazanie informacji o webinariach ICHCA2020 koleżankom I kolegom zainteresowanym problemami nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży.

 

W imieniu Komitetu Naukowego ICHCA2020

 

Brian Rayner – przewodniczący
Mieczysław Litwin – współprzewodniczący

Komunikat w sprawie konferencji i pisma Standardy Medyczne 08 września 2020

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku ze zmianą formuły konferencji – w tym zaniechania tradycyjnej prezentacji plakatów

 • nie będziemy drukować osobnego numeru pisma Standardy Medyczne (Pediatria)  ze streszczeniami
 • pełne prace będą przyjęte do oceny i potem do  druku w regularnym numerze pisma
 • wszyscy autorzy pełnych prac otrzymają ten numer pisma zwykłą pocztą do domu, po konferencji
 • pełne prace należy przesyłać na adres mailowy dr Jarmużek (w.jarmuzek@ipczd.pl)
 • autorzy powinni zapoznać się z technicznymi wytycznymi wydawnictwa, co do formy artykułów, na stronie www.standardy.pl , przed wysłaniem pracy

Komitet Naukowy Konferencji

Komunikat w sprawie organizacji Konferencji PTNFD 2020 08 września 2020

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemiologicznym, plan organizacji dorocznej konferencji PTNFD w 2020 roku uległ modyfikacji, która ogranicza jej  zakres techniczny do formy hybrydowej, z bardzo ograniczonym udziałem na miejscu (w centrum konferencyjnym Hotelu Boss w Warszawie-Międzeszynie) oraz z udziałem on-line większości uczestników, przy wykorzystaniu platformy streamingowej.

 

Termin konferencji to 12-14 listopada, niemniej liczba i długość trwania poszczególnych aktywności zostanie mocno ograniczona.

 

Ten typ organizacji wymusza zmianę (istotne skrócenie) programu merytorycznego, co spowoduje, że szereg wykładów przewidzianych do wygłoszenia w tradycyjnej formie w pierwotnej wersji programu –  będzie odwołanych i ewentualnie wykorzystanych w trakcie przyszłych zjazdów.

 

Prezentacje posterowe będą miały wyłącznie postać krótkiego omówienia on-line (w czasie rzeczywistym) treści plakatów, umieszczonych wcześniej  na platformie internetowej.

 

Szczegółowy nowy program pojawi się niebawem. Trwają negocjacje w zakresie udziału firm zewnętrznych w konferencji,  po zmianie jej  formuły, co nie jest zadaniem prostym. Ma to, oprócz wartości edukacyjnej – znaczenie dla budżetu konferencji i zmiany opłat dla uczestników.

 

O wszystkich ustaleniach powiadomimy, jak tylko będą potwierdzone.

 

Z pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Przewodniczący PTNFD

Pożegnanie Pani prof. dr hab. n. med. Ireny Szajner-Milart 08 września 2020

30. czerwca 2020 r. zmarła w wieku 93 lat prof. dr hab. n. med. Irena Szajner-Milart, twórca i nestor lubelskiej nefrologii dziecięcej.

 

 

Prof. Irena Szajner- Milart urodziła się w 1927 roku na Kresach Wschodnich.

 

Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1954 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrycznej tejże Uczelni. Kwalifikacje zawodowe doskonaliła na kursach dokształcających z zakresu reumatologii, endokrynologii i nefrologii dziecięcej w Warszawie i w Poznaniu oraz w ośrodkach zagranicznych, kierowanych przez prof. A. Pradera w Zurychu (1972) i prof. J. Brodehla w Hanowerze (1988). Zapoczątkowało to trwającą do dziś współpracę Kliniki Nefrologii  Dziecięcej UM w Lublinie z ośrodkami niemieckimi. w 1966 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1979 roku- doktora habilitowanego nauk medycznych, w 1986r.- tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r.- profesora zwyczajnego.

 

Od 1975 r. I. Szajner-Milart była zastępcą ordynatora w Klinice Chorób Dzieci Młodszych AM w Lublinie, a w 1990 roku została kierownikiem tej Kliniki. Zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi pani Profesor, znaczny odsetek pacjentów tej jednostki stanowiły dzieci z chorobami układu moczowego. Tworząc podwaliny nefrologii dziecięcej w makroregionie lubelskim, od początku zachęcała asystentów do otwierania specjalizacji z nefrologii, odbywania staży i szkoleń w wiodących ośrodkach nefrologicznych w kraju i za granicą. Umożliwiło to powstanie Kliniki Nefrologii Dziecięcej. Dzięki Jej działalności i zaangażowaniu ośrodek ten wzbogacił się o nowe możliwości diagnostyczno- terapeutyczne jak badania urodynamiczne, biopsja nerki czy dializoterapia.

 

Prof. I. Szajner-Milart była niezwykle cenionym lekarzem pediatrą i nefrologiem. Zawsze chętnie służyła swoja wiedzą i doświadczeniem młodym pokoleniom lekarzy, dla których była autorytetem i przykładem. Była opiekunem dwóch przewodów habilitacyjnych, promotorem siedmiu prac doktorskich i trzech magisterskich, w większości o tematyce nefrologicznej. Była recenzentem ponad 30 rozpraw doktorskich, kilku rozpraw habilitacyjnych i oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Aktywność  naukowo- badawcza prof. I. Szajner-Milart dokumentuje ponad 160 opublikowanych prac, w większości dotyczących problematyki nefrologicznej, których była autorem lub współautorem. Jej zainteresowania dotyczyły m. in. udziału amin biogennych w postawaniu zmian zapalnych w nerkach, powikłań leczenia sterydami dzieci z zespołem nerczycowym, w tym ich wpływu na rozwój fizyczny, znaczenia czynników usposabiających w nawracających zakażeniach układu moczowego u dzieci. W sposób szczególny interesowała się etiopatogenezą, kliniką i leczeniem zespołu hemolityczno– mocznicowego, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz nefropatii w przebiegu zespołu Schoenleina- Henocha. Ponadto była autorką monografii i rozdziałów w podręcznikach na temat szczepień ochronnych, ostrych zatruć u dzieci oraz chorób wieku rozwojowego. Trzy spośród nich ukazały się nakładem PZWL pod Jej redakcją.

 

Prof. I. Szajner-Milart wykształciła rzesze młodych adeptów medycyny. Pod Jej kierunkiem 24 lekarzy uzyskało specjalizacje z pediatrii. Jako wieloletni prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie dała się poznać jako dobry organizator szeroko pojętej aktywności studentów medycyny. Była zaangażowanym i wymagającym nauczycielem akademickim, świetnym wykładowcą i egzaminatorem podczas licznych dyplomowych i specjalizacyjnych sesji, cenionym opiekunem studenckiego koła naukowego.

 

Prof. I. Szajner- Milart była założycielem sekcji nefrologicznej lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, organizatorem kilku ogólnopolskich zjazdów oraz sympozjów pediatrów  i nefrologów dziecięcych.

 

Za swoją działalność zawodową i pełnione funkcje organizacyjne została honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Była osobą powszechnie lubianą i szanowaną. Charakteryzowała się niezwykłą kulturą, życzliwością, pogodą ducha, humorem oraz nadzwyczajną empatią i poświęceniem dla pacjentów, którym tak wielu pomogła.

 

Będzie nam Jej bardzo brakowało ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zespół Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie

 

Zmiana terminu konferencji 24 marca 2020

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia terminu XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Wzięliśmy pod uwagę działania Rządu, rekomendacje GIS i zarządzenia Rektorów wyższych uczelni, niemniej argumentem decydującym było dobro pracowników ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w przypadku dalszego rozwoju epidemii COVID-19.

 

W związku z powyższym informujemy o podjętych decyzjach:

 1. Konferencja zostaje przesunięta na nowy termin: 12-14 listopada 2020. Komitet Organizacyjny wydarzenia dokłada starań, by w nowym terminie konferencja odbyła się w takim samym kształcie merytorycznym, jaki zaplanowano na maj.
 2. Przesłane do dnia 15 marca br. streszczenia zostaną przesłane do oceny przez recenzentów w późniejszym terminie, niemniej wyznaczamy dodatkowy termin dosyłania dodatkowych streszczeń i prac pełnotekstowych – na 31.08.2020. W razie potrzeby modyfikacji dotychczas przesłanego tekstu prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)
 3. Wydłużony zostaje termin przyjmowania opłat konferencyjnych – prosimy o regulowanie należności za rejestrację do 30.09.2020. Otrzymane dotąd opłaty sugerujemy przeznaczyć na poczet organizacji konferencji w nowym terminie, niemniej o ile osoba, która dokonała już wpłaty chciałby ją wycofać – prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)

O dalszych decyzjach Komitet Organizacyjny i Zarząd PTNfD będą informować w kolejnych komunikatach – uprzejmie prosimy o śledzenie wiadomości.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTNfD
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Marcin Tkaczyk
W imieniu organizatora logistycznego konferencji
Tomasz Karwacki
Batumi Conference and Event Agency

ESPN Newsletter on Coronavirus 24 marca 2020

Dear Colleagues


We are all already facing or will very soon be facing a huge challenge from COVID-19. Italy has been unfortunate to be first to get this experience in Europe on a large scale.

 

Giovanni Montini and Licia Peruzzi have both agreed to share their experiences so far. Their reports are very interesting to read.

 

ESPN Newsletter on Coronavirus
The city of Milan, and the rest of Italy, is experiencing such a surreal situation at present that one can only liken it to a scene from a science fiction film. All commercial activity has been temporarily closed with the exception of essential services, the streets are deserted, the train stations and airports at a standstill. The most recent statistics (March 12th) tell us that over 8000 people have tested positive in our Region, Lombardia, more than 15.000 nationwide, with 1016 deaths and many new cases being registered every day. In this terrible scenario, fortunately there are only circa 50 confirmed pediatric cases of Covid-19, asymptomatic or with only mild symptoms including low-grade fever. To date, no transplanted or dialysed children have been infected.
However, the situation inside our hospitals is critical and all units, both adult and pediatric, carry a high risk of transmission of the virus. Due to the imminent overload of our ICUs, the enormous burden of work for the healthcare staff who have not yet tested positive but who are literally working around the clock, stringent measures have been undertaken in order to try and offer continuity of care to all patients while at the same time protect staff. These measures include suspending all routine clinical activity and elective surgeries and sending non-critical patients home in order to convert wards, operating theatres and whatever space is available into makeshift intensive care areas. Pediatricians are being called on to work on adult wards where staff shortages due to infection are increasing.


In our unit, in addition to cancelling routine check ups and organising a telephone consultation service for parents with any queries or worries, we have adopted the following measures. Firstly, any member of staff who has symptoms or who has tested positive for Covid-19 is sent home immediately. However, as resources are so limited, if a member of staff has had contact with a confirmed case, but is asymptomatic, the test is not performed until there is a clinical reason to do so. We have organised a triage system in order to guarantee as best possible a clean environment for whoever enters the unit, either for dialysis or any other essential treatment. Patients and chaperones are initially evaluated by only one medical professional, a nurse or a doctor. If their triage evaluation is negative, they can access the unit, whereas if there are any doubts regarding their clinical condition they are sent for a mucal swab test. As a precautionary measure, we have also organised an isolated area in the adult unit, with a filter, where children on chronic hemodialysis who could possibly be infected can be sent with the support of one of our pediatric nurses, but fortunately, to date, there has not been the need to make use of this.

 

My advice to you would be to plan ahead. Devise a system by which access to your units is reduced to a minimum and is safe for the children who require essential treatment. Set up a telephone service so patients can contact you if need be. Make sure there is a dedicated area where children who have tested positive can undergo dialysis. Be prudent. Staff members who have had possible contact with a confirmed case or who show any sign of infection should self-isolate at home until they have been given the all clear to return to work. The situation is critical, drastic measures are necessary, however if we have a strategy in place and that strategy is implemented correctly, it can be overcome.

 

Giovanni Montini
Pediatric Nephrology Dialysis and Transplant Unit
Milano, Italy
giovanni.montini@unimi.it

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu