Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Pożegnanie Profesor Marii Sieniawskiej

07 kwietnia 2012

Z głębokim żalem żegnamy

Profesor Marię Sieniawską

Wybitnego lekarza – pediatrę i nefrologa

Jedną z pierwszych Przewodniczących Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

Zarząd PTNFD

Dodatkowo zamieszczamy fragment listu kondolencyjnego przesłanego przez prof. Richard’a Fine’a:

 

“Maria was a pioneer in providing care for children in Poland with Kidney disease. With Theresa, Maria was the first participant in the Children’s medical care Program which was instrumental in bringing ESRD care to the Children of Poland in the 1980’s. Shawney and wish condolences to her family and colleagues.”