Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”

18 sierpnia 2022 20:54

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego przypominamy o XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

UDZIAŁ STUDENTÓW I LEKARZY STAŻYSTÓW W KONFERENCJI JEST DARMOWY - W TRAKCIE REJESTRACJI NALEŻY WPISAĆ NUMER INDEKSU (I UCZELNIĘ MEDYCZNĄ) LUB NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji!

Link do strony Konferencji: http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej