Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Transition and management of Ukrainian war refugee children on kidney replacement therapy

07 września 2022 08:30
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
 
W Pediatric Nephrology właśnie ukazał się raport podsumowujący działania PTNFD, wszystkich ośrodków nefrologii dziecięcej i całego naszego środowiska w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy leczonym nerkozastępczo.
 
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
transition-and-management-of-ukrainian-war-refugee-children-on-kidney-replacement-therapy.pdf