Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Powiadomienia o nowościach dla członków Towarzystwa

20 grudnia 2013

Uruchomiliśmy mailing dotyczący aktualności na stronie. Dostępny on jest dla tych, którzy się zalogowali na stronę jako członkowie Towarzystwa. Proszę dopełnić tej formalności jeśli chcecie Państwo korzystać z powiadomień.