Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

21 listopada 2023 08:29

Szanowni Państwo,

Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

Członkowie PTNFD,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w czasie Zjazdu w Gdańsku w 2024r. mogą zostać przyznane

 

srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

 

w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

 

Wnioski należy przesyłać do 31 marca 2024 na adres mszczepanska@sum.edu.pl lub szczep57@poczta.onet.pl (prof. Maria Szczepańska).

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 

W załączeniu wytyczne do uzasadnienia wniosku.