Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie 22-24 września 2022

09 września 2022 08:30

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji HyperChildNet Meeting w Krakowie zapraszamy Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej do udziału w konferencji on-line w dniach 22-24 września 2022.

Międzynarodowa konferencja HyperChildNet Meeting w Krakowie jest bezprecedensowym wydarzeniem naukowym poświęconym prewencji nadciśnienia tętniczego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia związanego z otyłością. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania wykładów oraz interaktywnej dyskusji z najwybitniejszymi ekspertami oraz wymiany doświadczeń z klinicystami z kraju i zagranicy.

W załączeniu przesyłamy program konferencji.

Rejestracja uczestników on-line jest prowadzona za pomocą formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/RjSUdfwyftMXcCAh7

Zachęcamy do udziału w konferencji. Udział on-line w konferencji jest darmowy.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

hyperchildnet-meeting-in-krakow-program.pdf