Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Zabrze 2017

Nagroda Tytuł Autor Temat
I miejsce sesja plakatowa Znaczenie diagnostyki układu dopełniacza w mikroangiopatii zakrzepowej- opis serii przypadków. Monika Miklaszewska VARIA II
II miejsce sesja plakatowa Zespół Liddle’a jako przyczyna „rodzinnego” nadciśnienia tętniczego. Jalanta Antoniewicz GENETYKA I
I miejsce sesja ustna Genetyczie uwarunkowany steroidooporny zespół nerczycowy w polskiej populacji dziecięcej. Irena Bałasz -Chmielewska Choroby kłębuszków i drobnych naczyń.
I miejsce sesja ustna Profil kliniczny i genetyczny pacjentów z cystynurią- analiza danych z rejestru POLtube. Marcin Tkaczyk Tubulopatie.
II miejsce sesja ustna Moczówka prosta nerkopochodna uwarunkowana genetycznie u dzieci w Polsce Maria Szczepańska Tubulopatie.
Wyróżnienie Dylematy etyczne zwiaane z leczeniem nerkozastępczym u 10- letnij pacjentki z niewydolnością nerek w przebiegu autosomalnej recesywnej wielotorbielowatości nerek. Karolina Kalicka Warsztat Młodych Nefrologów Leczenie nerkozastępcze – Hemodializa