Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Toruń 2016

Nagroda Tytuł Autor Temat
I miejsce sesja plakatowa Grubość kompleksu błona wewnętrzna-środkowa tętnic szyjnych wspólnych jako pierwszy objaw uszkodzenia układu krążenia u chrapiących dzieci. Małgorzata Stańczyk Nadciśnienie tętnicze. Ostre uszkodzenie nerek.
II miejsce sesja plakatowa Ocena wczesnych markerów ostrego uszkodzenia nerek u dzieci z chorobami serca poddanych diagnostycznemu cewnikowaniu serca – doniesienie wstępne Daria Tomczyk Nadciśnienie tętnicze. Ostre uszkodzenie nerek.
II miejsce sesja plakatowa Ocena stężenia leptyny, greliny i obestatyny w surowicy dzieci z I rzutem zespołu nerczycowego Beata Leszczyńska Glomerulopatie II Wady układu moczowego I
I miejsce sesja ustna Nowe zachorowania na zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich w latach 2013-2015 na podstawie danych Nephrosis OnLine. Magdalena Drożyńska-Duklas Aktualne poglądy na patogenezę i postępowanie w pierwotnych kłębuszkowych chorobach nerek u dzieci
II miejsce sesja ustna Frakcyjne wydalanie markerów stanu zapalnego z moczem u dzieci z przewlekłą chorobą nere leczonych zachowawczo. Kinga Musiał Przewlekła choroba nerek i leczenie nerkozastępcze