Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 2012

02 listopada 2011

W 2012 roku Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-19 maja 2012 roku”. Przewodniczącą Zjazdu będzie pani prof. Danuta Zwolińska. Temat przewodni: Glomerulopatie.