Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Zaproszenie na 4. Międzynarodową Konferencję Renal Pathology Society

22 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

 

W dniach 16-18 kwietnia 2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 4. Międzynarodowa Konferencja Renal Pathology Society, której nasza Klinika jest współgospodarzem.

 

Zakres tematów poruszanych w czasie konferencji jest bardzo bogaty (program zawarty jest w załączonej broszurze), dotyczy patofizjologii i diagnostyki chorób nerek. Mamy nadzieję zachęcić do uczestnictwa przede wszystkim osoby specjalizujące się w chorobach nerek: nefrologów i nefropatologów. Oprócz 32 wykładów i 3 sesji kliniczno-patologicznych konferencja obejmuje także sesję plakatową do której udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przedstawić ciekawy przypadek, bądź też swoje osiągnięcia badawcze.

 

Załączona broszura zawiera informacje dotyczące rejestracji, sesji plakatowej, etc. Link do strony RPS na której dostępne są wszystkie informacje o konferencji: https://renalpathsoc.wildapricot.org/event-3516830

 

Bardzo zależy nam na jak najliczniejszym udziale polskich nefrologów pediatrycznych. Będę niezwykle zobowiązana za rozpowszechnienie informacji o naszej konferencji w Państwa środowisku.

 

Będę wdzięczna za informacje o ewentualnym ciekawym przypadku, który mógłby być przedstawiony w czasie konferencji. Zachęcam także do udziału w sesji plakatowej.

Z najserdeczniejszymi życzeniami noworocznymi w imieniu własnym i pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego.

 

Agnieszka Perkowska-Ptasińska
dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Pracownia Histopatologii

 

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
email: agnieszka.perkowska-ptasinska@wum.edu.pl