Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Petycja w sprawie poprawy leczenia nerkozastępczego w Polsce

18 września 2022 12:20

Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej w pełni popiera petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w sprawie poprawy leczenia pacjentów nefrologicznych w Polsce.

 

Zachęcamy do podpisywania petycji.

 

Petycja jest dostępna on-line: https://zmieniamynefrologie.pl/

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej