Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

INFORMACJE OD KONSULTANTA KRAJOWEGO

31 stycznia 2024 21:06
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
poniżej pismo, jakie skierowałam do MZ w odpowiedzi na prośbę Departamentu Zdrowia o przedstawienie sytuacji AOS w naszej specjalności.
Poniższe opracowanie powstało na podstawie danych przesłanych mi przez konsultantów wojewódzkich.
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej