Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Nagrody za najlepszy plakat na XVII Konferencji PTNefD 2019, Kraków

Miejsce 1. Edyta Tenderenda-Banasiuk, Białystok za plakat pt. “Ocena stężenia renalazy w surowicy krwi nastolatków z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym”

 

Miejsce 2. Alina Rabiega, Poznań za plakat pt. “Porównanie mankietowego i bezmankietowego systemu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym”.

 

Miejsce 3.  Justyna Lesiak, Warszawa -IPCZD za plakat pt. “Nadciśnienie tętnicze w przebiegu uogólnionego wapnienia naczyń tętniczych niemowląt – wczesna terapia bisfosfonianami”