Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Nagrody za najlepsze prezentacje przypadków przedstawione w trakcie Warsztatów Młodych Nefrologów

Miejsce 1.: Monika Pawlak-Bratkowska – (I-CZMP Łódź) za prezentację pt. “Po nitce do kłębka – przypadek trzypokoleniowej rodziny z zespołem Gordona”

 

Miejsce 2.: Maria Daniel – (WUM Warszawa) za prezentację pt. “Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii u 7-letniego chłopca z genetycznie uwarunkowanym zespołem hemolityczno-mocznicowym”

 

Miejsce 3.: Aleksandra Skibiak (GUMED, Gdańsk) za prezentację pt. “Złośliwe nadciśnienie tętnicze w następstwie krytycznego zwężenia lewej tętnicy nerkowej u 5-miesięcznej dziewczynki”