Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Nagrody za najlepsza prace młodych nefrologów opublikowana w 2018

I miejsce dla Łukasza Obryckiego (IP-CZD Warszawa) za pracę pt. „Central systolic blood pressure and central pulse pressure predict left ventricular hypertrophy in hypertensive children” opublikowaną w czasopiśmie Pediatric Nephrology (praca oryginalna)

 

II miejsce dla Małgorzaty Stańczyk (I-CZMP Łódź) za pracę pt. „CoQ10-related sustained remission of proteinuria in a child with COQ 6 glomerulopathy — a case report” opublikowaną w czasopiśmie Pediatric Nephrology (opis przypadku)

 

III miejsce dla Dominiki Adamczuk (WUM Warszawa) za pracę pt. „Twenty years of growth hormone treatment in dialyzed children in Poland-Results of national multicenter study” opublikowaną w czasopiśmie Advances in Medical Sciences (praca oryginalna)

 

Przyznano także wyróżnienie dla Marii Daniel (WUM Warszawa) za pracę pt. „7-day compared with 10-day antibiotic treatment for febrile urinary tract infections in children: protocol of a randomised controlled trial” opublikowaną w czasopiśmie British Medical Journal Open (protokół badania)