Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Zebranie Walne Członków PTNFD i składki członkowskie

08 kwietnia 2024 07:31

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie PTNFD,
 
Przypominamy, że w trakcie X Zjazdu PTNFD w Gdańsku w dniu 24 maja 2024 r. odbędzie się Zebranie Walne Członków PTNFD, w trakcie którego obecny Zarząd zda sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2021-2024. Wybrany zostanie nowy Zarząd Towarzystwa. Kandydatury na Przewodniczącego i Członków Zarządu będą zgłaszane w trakcie Zebrania.
 
Równocześnie Przypominamy o obowiązku opłacenia składek członkowskich przez Zebraniem Walnym. Opłacenie składek członkowskich jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w Zebraniu Walnym. Nieopłacenie składek w okresie 5 lat skutkuje skreśleniem z listy członków PTNFD. 
 
W sprawie ewentualnych zaległości w opłaceniu składek prosimy o kontakt ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Zarządu
 
Sekretarz Zarządu PTNFD:
prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska - mszczepanska@sum.edu.pl
 
Skarbnik Zarządu PTNFD:
dr n. med. Wioletta jarmużek - wjarmuzek@wp.pl
 
Z wyrazami szacunku,
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej