Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Zaległe składki

02 grudnia 2012

Uprzejmie przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich za rok 2012 i 2013. Dla ułatwienia opublikowaliśmy rachunek do przelewu na stronie. To tylko 50 pln. Możliwe jest zapłacenie także zaległych składek za lata 2009-2011. Szczegółowych informacji o członkostwie i wysokości składek udzieli Państwo Skarbnik i Sekretarz Zarządu, Marcin Tkaczyk.