Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Wspomnienie o prof. Teresie Wyszyńskiej

29 października 2014

W dniu dzisiejszym na stronie Towarzystwa umieściliśmy podstronę poświęconą prof. Teresie Wyszyńskiej. Zapraszamy do zapoznania się z historią tej jakże ważnej dla rozwoju polskiej nefrologii dziecięcej osobistości.