Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych oraz Witting Trust

18 września 2019

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej nawiązało współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych oraz Witting Trust z Niemiec w sprawie poprawienia jakości opieki zdrowotnej i edukacji dzieci i młodzieży z ADPKD.

 

Dla informacji zamieszczamy list od dr Rothe, który reprezentuje ten Trust.

 

Marcin Tkaczyk