Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej – informacje wstępne

14 czerwca 2014

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 maja 2015 roku. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest: prof. dr hab.n.med. Aleksandra Żurowska. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest: prof. dr hab.n.med. Marcin Tkaczyk.

 

Tematami wiodącymi Zjazdu są:

  • Wady układu moczowego i ich konsekwencje.
  • Psychospołeczny aspekt chorób nerek jako chorób przewlekłych.

Szczegółowy program naukowy wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi organizacji zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2014. Także wtedy zostanie podany adres strony internetowej zjazdu oraz partnera organizacyjnego.

 

Zapraszamy do Łodzi, miasta wielu kultur, otwartego i gościnnego.

 

Zarząd