Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej – aktulizacja

14 lipca 2015

Zakończył się 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Łodzi. Dziękujemy wykładowcom i wszystkim uczestnikom za udział. Zapraszamy do korzystania z materiałów umieszczonych na stronie w sekcji Materiały.

W przyszłym roku zapraszamy do Torunia: 12-14 maja 2016.

Zarząd