Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

09 kwietnia 2015

Zbliża się termin rozpoczęcia VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Serdecznie zapraszamy do Łodzi. Komitet Naukowy i Organizacyjny.