Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

16 lipca 2021

Szanowni Państwo, Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 1.10.2021 r. mogą zostać przyznane  srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.08.2021 na adres mszczepanska@sum.edu.plszczep57@poczta.onet.pl  (prof. Maria Szczepańska).

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej