Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Specjalizacja z nefrologii dziecięcej

27 października 2013

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że od VIII 2013 rozpoczął pracę zespół przygotowujący program specjalizacji z nefrologii dziecięcej powołany przez CMKP. Zespołowi przewodniczy prof. Danuta Zwolińska. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad programem specjalizacji.