Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Składki członkowskie

13 maja 2022 12:03

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Rozpoczęło się coroczne spotkanie nefrologów dziecięcych podczas Konferencji w Poznaniu.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej uprzejmie przypominam o uiszczeniu składek członkowskich za 2022r (lub lata wcześniejsze).

Dziękuję tym członkom, którzy w tym roku już dokonali wpłat.

Składka członkowska za 2022r jeszcze nie uległa zmianie i wynosi 50zł.

Zgodnie ze Statutem, członkowie którzy zalegają ze składką powyżej 3 lat mogą zostać skreśleni z listy członków PTNfD.

Nie dotyczy to koleżanek i kolegów, którzy przeszli na emeryturę – są oni zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, ale uprzejmie proszę o poinformowanie skarbnika o przejściu na emeryturę.

Przypominam nr konta Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej:

ING Bank Śląski nr konta: 06 1050 1575 1000 0022 7711 8093


Nr konta dostępny jest również na stronie PTNfD.
Wysokość zaległości można sprawdzić bezpośrednio u skarbnika.


Życzę niezapomnianych wrażeń z Poznania i serdecznie pozdrawiam,


Ilona Zagożdżon
past Skarbnik PTNfD
ilona.zagozdzon@gumed.edu.pl