Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Pomoc dla dzieci z Ukrainy chorych na nerki

27 lutego 2022 17:11

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej w imieniu polskich ośrodków nefrologii dziecięcej wyraża gotowość do przejęcia opieki nefrologicznej w tym leczenia nerkozastępczego nad wszystkimi dziećmi z Ukrainy.

 

Від імені Польських центрів дитячої нефрології Польське товариство дитячої нефрології висловлює
готовність взяти на себе нефрологічну допомогу, включаючи замісне лікування нирок,
для всіх дітей з України.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej    

Правління Польського товариства дитячої нефрології