Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Nowy Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

28 czerwca 2013

Z wielką przyjemnością Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej chciałby poinformować, że decyzją Ministra Zdrowia Konsultantem Krajowym  w dziedzinie nefrologii dziecięcej została Pani Profesor dr hab.n.med Danuta Zwolińska z Katedry i Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor Danuta Zwolińska jest wysokiej klasy nefrologiem i pediatrą o szerokich osiągnięciach klinicznych i naukowych, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i szanujemy. Jesteśmy pewni, że współpraca naszego Towarzystwa z Konsultantem Krajowym układać się będzie doskonale.