Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Normy długości nerek

26 czerwca 2022 11:35

  

Gorąco zachęcamy do korzystania z publikacji dr Łukasza Obryckiego i współpracowników dotyczącej norm długości nerek w populacji dziecięcej.
 
Praca została już opublikowana online w czasopiśmie Pediatric Nephrology
 
W codziennej pracy przydatny będzie kalkulator dostępny pod adresem:
 
Zachęcamy do korzystania z norm i kalkulatora w codziennej pracy z pacjentami oraz do wykorzystywania norm w swojej pracy naukowej i cytowania publikacji!
 
Wielkie gratulacje dla Autorów!