Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

List do młodych nefrologów

16 marca 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy, Zarząd PTNFD uprzejmie prosi o zapoznanie się z listem do Młodych Nefrologów przesłanym przez ESPN, który zamieszczony jest w zakładce Edukacja.