Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Konferencje Nefrologiczne 2022

22 kwietnia 2022 08:22

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Gorąco zachęcamy wszystkich członków PTNFD do rejestracji i udziału w najbliższej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu w dniach 12-14 maja 2022.
Tematem przewodnim spotkania będzie „Nefrologia dla Przyjaciół – czyli o chorobach nerek w różnych specjalnościach medycznych”.
Spotkajmy się wszyscy w Poznaniu!
Link do strony Konferencji: https://ptnfd2022.pl/

Równocześnie przypominamy o innych zbliżających się konferencjach nefrologicznych:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nefrokardiologia 2022 - online, 22-23 kwietnia 2022
Link do strony Konferencji: https://nefrokardiologia.com/

59 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA) - Paryż, Francja, 19-22 maja 2022
Link do strony Konferencji: https://www.era-online.org/en/paris2022/

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Wrocław, 9-11 czerwca 2022
Termin zgłaszania streszczeń na Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego upływa 30 kwietnia 2022
Link do strony Konferencji: https://zjazdptn.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (ESPN) - Lublana, Słowenia, 22-25 czerwca 2022
Link do strony Konferencji: https://www.espn2022.org/