Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Konferencja PTNefD w Krakowie

17 maja 2019

Uprzejmie przypominamy o zbliżającej się XVII Konferencji Polskie Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 Maja bieżącego roku.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ptnefd2019.syskonf.pl/

 

Zapraszamy,

 

Zarząd PTNefD