Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Konferencja ESPN 2012

12 lipca 2011

W dniach 6-8 września 2012 roku odbędzie się w Krakowie 45 Konferencja ESPN. Na czele komitetu naukowego stoi prof. Francesco Emma, kierownik U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S.Onofrio 4, 00165 Roma (e-mail: francesco.emma@opbg.net), na czele lokalnego komitetu organizacyjnego – prof. Jacek A. Pietrzyk, Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 (e-mail: jacek.a.pietrzyk@gmail.com), głównym organizatorem (PCO- professional congress organizer) jest firma FlapTour z Ankary (www.flaptour.com.tr).

Szczegóły dotyczące programu naukowego oraz programu kursów przedzjazdowych zostały już opracowane i zaakceptowane. Będą podane do wiadomości w sierpniu. Szczegóły nt. wysokości feee, rejestracji, rezerwacji ale też o lokalnym partnerze tureckiej firmy – nie są na razie znane. Decyzje zapadną w Dubrowniku na 2 posiedzeniach Zarządu ESPN, któremu przewodniczyć będzie prof. Pierre Cochat (Lyon).

Pliki do pobrania