Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego

Szanowni Koledzy,

 

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej podjęło inicjatywę opracowania i szerokiego wprowadzenia do praktyki klinicznych zaleceń postępowania z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnie powziętym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego, wspólnych dla wszystkich specjalistów zajmujących się, na odpowiednim dla nich etapie, diagnostyką i leczeniem takich pacjentów, czyli dla pediatrów, neonatologów, nefrologów i urologów dziecięcych.

 

Wielodyscyplinarny zespół, którego pracę koordynował doc. Marcin Tkaczyk (Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi), nie tylko opracował zalecenia, ale także doprowadził do uzgodnienia opinii w wielu dotąd kontrowersyjnych kwestiach.


Wyrażam nadzieję, że po udanym rozpropagowaniu wytycznych w środowisku medycznym, dostarczymy Kolegom bardzo użyteczne narzędzie – konsensus czyli uzgodnione zasady postępowania.

 

Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Nefrologii Dziecięcej

 

Pliki do pobrania: