Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

List do członków PTNefD o Walnym Zgromadzeniu Członków 2021

INFORMACJA DLA CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ

 

Szanowna Koleżanko/ Szanowny Kolego,

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamiam Panią/Pana o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

 

Walne Zgromadzenie Członków będzie miało miejsce w dniu 1.10.2021 roku o godzinie 15:00 w formie spotkania wirtualnego na dedykowanej platformie internetowej. Pierwszy termin wyznaczono na 15:00 a drugi na 15:10. Przewodniczył zebraniu będzie p. prof. Ryszard Grenda.

 

Platforma do Walnego Zgromadzenia będzie niezależna od platformy używanej do organizacji IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i konieczne będzie oddzielne logowanie. Do pełnego uczestniczenia w posiedzeniu potrzebny będzie:

 1. Komputer (laptop/tablet)  z systemem mikrofonu i słuchawek, klawiaturą oraz z dobrym dostępem do sieci internetowej (transmisja wideo).
 2. Aktualne indywidualne konto mailowe zgłoszone do sekretarza PTNefD prof. Doroty Drożdż (dadrozdz@cm-uj.krakow.pl) najpóźniej  do 31 sierpnia 2021 roku, na które będzie przesłany indywidualny dostęp do logowania do platformy audiowizualnej i do głosowania (ta sama platforma).

W czasie Zebrania będziemy obradować nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu Towarzystwa, przyznaniem medali i członkostwa honorowego, wysłuchamy wystąpień członków Zarządu i Konsultanta Krajowego oraz podejmiemy kluczowe uchwały na kolejną kadencję: 2021-2024.

 

Wprowadzamy decyzją Zarządu możliwość zdalnego zgłaszania kandydatur do władz Towarzystwa i prezentację ich na stronie internetowej.

 

Ramowy program przygotowań do Zgromadzenia:

 

30.06.2021

 1. Powiadomienie członków Towarzystwa o zasadach i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
 2. Publikacja nas stronie WWW.ptnfd.org informacji o sposobie składania kandydatur do władz towarzystwa.

31.08.2021

 1. Pierwszy termin zgłaszania kandydatów do zarządu i na przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej. (Przyjmuje Sekretarz Towarzystwa – dadrozdz@cm-uj.krakow.pl  – w oparciu o wzorcowy zestaw dokumentów. Zgłoszenia dokonuje inny niż kandydat członek Towarzystwa. 
 2. Termin zgłaszania kandydatów do MEDALI TOWARZYSTWA i CZŁONKOSTWA HONOROWEGO

15.09.2021 strona Towarzystwa: www.ptnfd.org (informacja publiczna)

 1. Prezentacja sylwetek kandydatów do władz towarzystwa.
 2. Prezentacja sylwetek kandydatów do medali i członkostwa honorowego.
 3. Prezentacja sprawozdania Zarządu Towarzystwa (za wyjątkiem informacji finansowej).

01.10.2021 platforma Walnego Zgromadzenia (logowanie indywidualne)

 1. 15:00 I termin Walnego Zgromadzenia
 2. 15:10 II termin Walnego Zgromadzenia

Ramowy przebieg Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Rozpoczęcie Zgromadzenia
 2. Nagrody PTNefD dla Najlepszych Naukowców Medale i Honorowe członkostwo Towarzystwa.
 3. Wspomnienie o tych co odeszli.
 4. Sprawozdanie Zarządu.
 5. Sprawozdanie skarbnika Towarzystwa
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór przewodniczącego na nową kadencję
 8. Wybór członków Zarządu (podsumowanie głosowania)
 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Wystąpienie Konsultanta Krajowego nt sytuacji nefrologii dziecięcej w Polsce.
 11. Uchwały Zebrania Walnego.
 12. Wolne wnioski.

Jeśli otrzymał (a) Pani/Pan tę informację w formie listu, proszę o pilne przesłanie danych poczty email oraz innych danych kontaktowych oraz uzupełnienia zgody RODO opisanej na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Jeśli ten list dotarł do Pani/Pana drogą poczty elektronicznej, to znaczy, że dane do logowania na platformę Walnego Zgromadzenia  zostaną przesłane na ten adres. Jeśli ma nastąpić zmiana adresu kontaktowego proszę o powiadomienie Sekretarza Towarzystwa.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zaprasza także serdecznie Panią/Pana do aktywnego uczestniczenia w obradach IX Zjazdu Towarzystwa. Szczegóły zaprezentowane są na stronie https://grupamedica.pl/wydarzenia/ix-zjazd-polskiego-towarzystwa-nefrologii-dzieciecej-30-09-02-10-2021-spotkanie-on-line/

 

Przewodniczący Towarzystwa,

Marcin Tkaczyk

 

List do pobrania