Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut
« Powrót

Допомога дітям з України, хворим на нирки

01 marca 2022 22:26
Від імені Польських центрів дитячої нефрології Польське товариство дитячої нефрології висловлює готовність взяти на себе нефрологічну допомогу, включаючи замісне лікування нирок, для всіх дітей з України.

 

Координатор догляду за українськими дітьми, хворими на нирки:
Міхал Матернік, д.м.н.
Кафедра педіатрії, нефрології та гіпертонії
Медичний університет Гданська
електронна пошта: mmaternik@gumed.edu.pl 

 

 

Ilona Zagożdżon - контакт з проф. Дмитро Іванов з Києва - mail: ilonazag@gumed.edu.pl

Dorota Drożdż - зв'язок з ESPN та IPNA та пряма допомога в її лікарні згідно з рішенням місцевої влади - mail: dadrozdz@cm-uj.krakow.pl

Piotr Skrzypczyk - проблеми з веб-сайтом та комунікацією - mail: pskrzypczyk@wum.edu.pl 

 

 

Правління Польського товариства дитячої нефрології 

 

 

 

Польські центри дитячої нефрології
contact-list-ukraine.pdf