Warsztaty Młodych Nefrologów

Tak jak w poprzednich latach w trakcie Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Krakowie organizujemy spotkanie młodych nefrologów. W tym roku tematem przewodnim spotkania i całej Konferencji będzie: NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI.

W trakcie spotkania będziemy mieli przyjemność gościć dr n. med. Jolantę Antoniewicz, która będzie pełnić rolę konsultanta w dyskusji nad problemami dzieci z nadciśnieniem tętniczym. Podczas spotkania młodzi nefrolodzy będą prezentować interesujące przypadki chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji przypadków do dnia 28 lutego 2019 roku na adres mailowy: pskrzypczyk@wum.edu.pl. Komitet Naukowy wyłoni 10 najciekawszych prac, które zostaną przedstawione podczas spotkania.

Wymogi dotyczące streszczenia i prezentacji pracy

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim w następującej formie:

  • tytuł pracy
  • imię oraz nazwisko autora lub autorów
  • nazwa ośrodka – miejsca pracy autora
  • treść streszczenia – maks. 1800 znaków łącznie ze spacjami

O zakwalifikowaniu do przedstawienia prezentacji zostaną Państwo powiadomieni mailem. Prace, które zostaną zakwalifikowane do przedstawienia, powinny być przygotowane w formie krótkiej prezentacji PowerPoint (ok. 5 – 8 slajdów). Przewidywany czas prezentacji: 7 min czas dyskusji: 3 min. Szczegółowy program Warsztatów Forum Młodych Nefrologów zostanie podany w
najbliższej przyszłości drogą mailową.

Przewodniczący Forum Młodych Nefrologów
dr med. Piotr Skrzypczyk

Opiekun Forum Młodych Nefrologów
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska