Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Zgodnie z par. 20 Statutu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na dzień 14 maja 2018 roku:

  • I termin: 17:15
  • II termin 17:30

Zarząd zgodnie z par. 18 Statutu Towarzystwa podaje ramowy program posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  3. Nadanie medali Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa.
  4. Wybory Przewodniczącego i Zarządu Głównego na kadencję 2018-2021
  5. Sprawy różne Towarzystwa.

W imieniu Zarządu
Sekretarz Towarzystwa