Aktualności

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej – informacje wstępne

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 maja 2015 roku. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest: prof. dr hab.n.med. Aleksandra Żurowska. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest: prof. dr hab.n.med. Marcin Tkaczyk.

Tematami wiodącymi Zjazdu są:

  • Wady układu moczowego i ich konsekwencje.
  • Psychospołeczny aspekt chorób nerek jako chorób przewlekłych.

Szczegółowy program naukowy wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi organizacji zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2014. Także wtedy zostanie podany adres strony internetowej zjazdu oraz partnera organizacyjnego.

Zapraszamy do Łodzi, miasta wielu kultur, otwartego i gościnnego.

Zarząd